Gravefri have (no-dig)

Vi dyrker gravefrit. Du får den korte version her, men hvis du ønsker at læse en artikel om no-dig dyrkning, så gå ind på dette link: http://www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/jordbehandling/1444.html

Fordele:

  • jorden gødes
  • ukrudtet får ikke lys og spirer derfor ikke
  • mikro- og makroliv i jorden forstyrres ikke
  • jorden dækkes og fordampningen nedsættes

Sådan gør vi:

Vores køkkenhave er ca. 600 m2. Vi har permanente bede, som er 70 cm brede og gange, som er 35 cm brede. Vi dyrker et treårigt sædskifte.

År 1: I løbet af efteråret kører vi hestemøg på bedene i et ca. 5-8 cm tykt lag. Om foråret sår vi rodfrugter. Vi laver simpelthen så-rille i det hestemøg, der nu er omsat i nogen grad, men vi river ikke og graver slet ikke.

År 2: De fleste rodfrugter høstes i løbet af sommeren, men nogle pastinak og gulerødder lader vi stå – de tåler frost. Efterhånden som bedene bliver ledige, sår vi dækafgrøder i dem – honningurt, blodkløver eller andet. I det tidlige forår gør vi bedene rene og kører hestemøg på. I maj og fremefter planter vi ud i disse bede – kål, majs, bønner, ærter. Vi forspirer så meget som muligt.

År 3: Når udplantningsplanterne er høstet – grønkålen bliver stående længe – sår vi dækafgrøder. Om foråret bliver bedene luget og gjort rene. Derefter lægger vi kartofler. Og når kartoflerne er lagt, kører vi hestemøg ud.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Der forspires i driverhuset
Dækafgrøder i forgrunden – kål under net i baggrunden

Selvforsyning, økologi og gravefri køkkenhave